Campagne van Start!

Vanaf vandaag is mijn campagne officieel begonnen!

Stemmen op mij kan via sms (stuur vincent naar 5040) of via de website www.dewereldvandevn.nl!

Beste bezoeker

Vanaf heden is mijn website geopend! Deze website is de primaire bron van informatie over mij, mijn campagne als kandidaat VN jongerenvertegenwoordiger en alle activiteiten die daarmee verbonden zullen zijn.

Vincent naar de VN

Het millenniumdoel dat mannen en vrouwen in 2015 dezelfde rechten hebben is het belangrijkste van alle millenniumdoelen. Vrouwen worden een sleutelrol toebedeeld in de realisatie van andere millenniumdoelen, zoals het verminderen van moeder- en kindersterfte, de preventie van ziekte en het terugdringen van armoede (zie: http://www.minbuza.nl).

Maar de gelijkheid tussen mannen en vrouwen is zelfs in Nederland een relevante kwestie. Uit het laatste rapport over Nederland van de Committee on the Elimination of Discrimination against Women blijkt dat er ook in Nederland nog significante stappen gezet kunnen worden om de positie van vrouwen thuis, in het openbare leven en op de arbeidsmarkt te verbeteren (CEDAW rapport over Nederland).

Mijn campagne zal dan ook gaan draaien om dit millenniumdoel. Bovendien zal, zodra ik verkozen ben, mijn JVschap ook voornamelijk om dit thema draaien.

Voor een betere toekomst voor meer dan alleen de helft van de wereldbevolking.

Het uitbannen van armoede en honger is belangrijk, maar de feed ook.